REGULAMIN PRZYJĘCIA DRUŻYNY DO TURNIEJU

Przyjmowanie drużyn do turnieju następuje według następujących zasad:

 • Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie z następującymi informacjami: nazwa drużyny, kategoria, telefon kontaktowy, emeil kontaktowy, ilość osób, pakiet
 • Termin przyjmowania zgłoszeń do turnieju upływa w dniu 16.10.2023

Regulamin turnieju

§ 1 ORGANIZATOR

1. Organizatorem Turnieju jest UKS LISEK MILÓWKA
2. Turniej rozgrywany jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną i unifikację rozgrywek dzieci i
młodzieży PZPN  oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2 CELE ROZGRYWEK

1. Celem rozgrywek jest promocja piłki nożnej, propagowanie nawyku regularnej aktywności
fizycznej oraz podnoszenie piłkarskich umiejętności poprzez rozwijanie sportowych pasji u
dzieci w wieku szkolnym.
2. Turnieje mają charakter festiwalu piłkarskiego, uczestnicy rozgrywają spotkania bez presji
wyniku, a ich celem jest oswajanie najmłodszych z piłką.

§ 3 TERMINY , KATEGORIE I  MIEJSCA ROZGRYWEK

1. Turnieje odbywają się w następujących terminach:

 • 17 listopada kat. U-8, U-7 Hala sportowa w Milówce
 • 18/19 listopada kat. U-13, U-15 dziewczyn Hale sportowe w Milówce i Węgierskiej Górce
 • 18 listopada kat. U-10 chłopców Hala sportowa w Węgierskiej Górce
 • 18 listopada kat.U-9 chłopców Hala sportowa w Milówce
 • 25/26 listopada kat. U-13, U-11 Hale sportowe w Milówce i Węgierskiej Górce

§ 4 UCZESTNICY

1. Prawo do udziału w Turnieju posiadają drużyny klubowe, jak również drużyny osiedlowe, UKS-y, drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników.
2. Zawodnik ma prawo reprezentować tylko drużynę, do której został zgłoszony podczas zapisów.
3. Turniej organizowany jest w kategoriach wiekowych wymienionych w § 3 . W turniejach chłopców mogą występować dziewczyny rocznikowo dwa lata starsze oraz jeden zawodnik z rocznika starszego.

§ 7 WPISOWE
1. Udział w turnieju jest bezpłatny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 9 PRZEPISY GRY
1. Wymiary boiska: 40 metrów długości, 20m szerokości.
2. Liczba zawodników: 4 + 1 / zmiany powrotne systemem „hokejowym”w kat. U-7,U-8, U-9 gramy 3+1
3. Wymiary bramek: 3x2m w w kat. U-7,U-8, U-9 – 3×1,55
4. Piłka rozmiar 4.
5. Czas gry dopasowany do systemu rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych
6. Wznowienie gry z autu – wykonujemy poprzez podanie z linii do wysokości kolan lub
wprowadzenie piłki do gry. Można zdobyć bramkę bezpośrednio po wprowadzeniu z autu
dopiero po drugim kontakcie.
7. Rzuty wolne – bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
8. Rzuty rożne – nogą dowolnie przez uderzenie piłki. Przeciwnik oddalony o 3 m.
9. Rzut od bramki przez wyrzut „z ręki” przez bramkarza jest dozwolony.

& 10 OPIS ROZGRYWEK

Turniej dziewczyn

 • W turnieju U-15 wystąi 8 zespołów które rywalizują w systemie „każdy z każdym”o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów ( zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów ) w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje : a) bezpośredni mecz b) różnica bramek c) liczba bramek zdobytych d) mecz dodatkowy w którym obowiązuje zasada „złotej bramki”
 • W turnieju U-13 wystąi 9 zespołów które rywalizują w systemie „każdy z każdym” o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów ( zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów ) w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje : a) bezpośredni mecz b) różnica bramek c) liczba bramek zdobytych d) mecz dodatkowy w którym obowiązuje zasada „złotej bramki”

Turniej chłopców 

 • I faza , 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej podzielonych zostanie na dwie 6  drużynowe grupy , rywalizacja w systemie każdy z każdym
 • II faza , a)zespoły z miejsc 1/2 rywalizują o miejsca 1-4 (FINAŁY MUNDIALITO) system pucharowy (1a-2b  ,2a – 1b), b) zespoły z miejsc 3/4 rywalizują o miejsca 5-8 (O PUCHAR WĘGIERSKIEJ GÓRKI) system „pucharowy”. c) zespoły z miejsc 5-6 rywalizują o miejsca 9-12 system (O PUCHAR MILÓWKA )”pucharowy”.

Turniej maluchów

 • Turnieje maluchów kat. wiekowych U-9 oraz U-8, U-7, U-6 odbywają się w systemie „Każdy z każdym” , nie jest prowadzona klasyfikacja końcowa.

§ 11 SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play.
2. Turniej odbywa się z udziałem kibiców. Kibice zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych
miejsc na trybunach.

3. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia
papierosów, zakaz ten dotyczy również papierosów elektronicznych.
4. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów podczas trwania zawodów.
5. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy
nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, bądź rodziców, będą przez Organizatora karane
m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z Turnieju bez zwrotu kosztów
wpisowego – obowiązuje zbiorowa odpowiedzialność drużyny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i
wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki.
8. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego Organizatorowi zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do celów informacyjnych oraz
działań promocyjnych.
9. Turnieje mają na celu naukę gry w piłkę nożną.
10. W szatniach i na parkiecie hali sportowej mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy oraz
trenerzy.
11. Trenerzy drużyn są odpowiedzialni również za zachowanie rodziców swoich zawodników oraz
kibiców drużyn. Opiekunowie drużyn są zobowiązani do interwencji w stosunku do rodziców
swoich zawodników w przypadku rażących naruszeń dyscypliny.
12. Kibice zajmują miejsca na trybunach i nie mają prawa przebywać na parkiecie. Wstęp na boisko
przeznaczone do gry posiadają tylko upoważnione osoby posiadające identyfikator:
organizatorzy, zawodnicy, członkowie sztabów trenerskich oraz przedstawiciele mediów.

§ 11 NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale , najlepsze zespoły w turniejach gdzie będzie prowadzona klasyfikacja pamiątkowe puchary za zwycięstwa w turniejach poszczególnych kategorii.
2. Specjalną nagrodą zostaje wyróżniony Król strzelców turnieju , MVP ,oraz bramkarz w turniejach głownych chłopców i dziewczyn
3. Organizator ma prawo wyróżnić zawodnika, trenera, opiekuna za wybitnie pozytywną postawę
fair-play zgodną z duchem sportu.

§ 12 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Turniej MUNDIALITO 14 przeprowadzony będzie na hali sportowej.
2. Zawody zabezpieczone będą przez obsługę medyczną.
3. Mecze sędziowane przez jednego sędziego.
5. Organizator zapewnia relacje zdjęciową lub wideo z każdego wydarzenia.
6. Do dyspozycji drużyn będą szatnie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Turnieju należy
zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi .
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju.
4. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do celów informacyjnych oraz działań
promocyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.
7. Zapytania prosimy kierować do Koordynatora Turnieju Szymon Węglarz tel.667284696 emeil : sz.weglarz@gmail.com
8. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej w Milówce oraz Węgierskiej Górce
9. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu turnieju MUNDIALITO.

ORGANIZATOR

PATRONAT 

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Gaża
 • Wójt Gminy Milówka Robert Piętka
 • Wójt Gminy Węgierska Górka Piort Tyrlik
 • Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka